Jak Naprawić Ten Serwlet Odczytu Plików?

Niedawno niektórzy klienci zgłaszali, że napotkali serwlety do odczytywania plików.

Jak naprawić awarie systemu Windows

 • 1. Pobierz i zainstaluj Restoro
 • 2. Uruchom program i wybierz urządzenie, które chcesz przeskanować
 • 3. Kliknij przycisk Skanuj, aby rozpocząć proces skanowania
 • Zwiększ szybkość swojego komputera dzięki temu szybkiemu i łatwemu pobieraniu.

  Serwlet jest zdecydowanie klasą komunikacji programistycznej Java, która jest używana do rozszerzania wolumenów serwerów, na których znajdują się aplikacje, poprzez model żądanie-odpowiedź, a także niesamowicie dobrze model mediów. Klasa HttpServlet zawiera metody takie jak doGet oraz doPost do przetwarzania określonych usług HTTP.

  Czy serwlety Java są nadal używane?

  Serwlety i strony JSP są uważane za tradycyjne technologie i nie są już używane do nowych możliwości. Były bardzo używane w starszych projektach. Serwlety JSP były szeroko stosowane około 2000 roku.

  Twoje zapytanie jest nieco niejasne, ale jeśli dobrze rozumiem, doskonale potrzebujesz tego fragmentu kodu, z którym możesz pracować.

  Jak naprawić awarie systemu Windows

  Czy masz wolno działający komputer? Jeśli tak, być może nadszedł czas, aby rozważyć oprogramowanie do naprawy systemu Windows. Restoro jest łatwy w użyciu i szybko naprawi typowe błędy na komputerze. To oprogramowanie może nawet odzyskać pliki z uszkodzonych dysków twardych lub uszkodzonych pamięci USB. Ma również możliwość usuwania wirusów jednym kliknięciem przycisku!

 • 1. Pobierz i zainstaluj Restoro
 • 2. Uruchom program i wybierz urządzenie, które chcesz przeskanować
 • 3. Kliknij przycisk Skanuj, aby rozpocząć proces skanowania

 •  Krok tymczasowy oznacza bufferedReader.readLine();while (temp! jest równe null) { 

  |

   String temp oznacza null;while ((temp BufferedReader = .readLine())! oznacza null) {  // czy Twoja firma będzie tutaj. 
   out.println ("Plik istniał niedawno"); 
   System.out.println ("Plik już istnieje"); 

  serwlet czytnika plików

  Sugestie:Nakonec, przetwarzając wersje zasobów jako plik, musisz od razu zamknąć strumienie / czytniki, ponieważ jeśli wyjątek wystąpi, zanim zwykle zasób zostanie zamknięty, źródło również pozostanie otwarte.

  I powiem jedno, koniec. Osobiście nie umieszczałbym inicjowanego w serwlecie przetwarzania, zwłaszcza pod warunkiem, że musi być on umieszczony bezpośrednio w sesji logiki biznesowej. Następnie wywołałbym pierwszą metodę wywołaną przez aplet do testowania, gdy deklaracja zawiera konkretny promień, a jeśli i oczywiście nie, wywołałbym inną metodę, która prawdopodobnie również doda znak nowej linii do właściwego pliku. Ty

  Jeśli Twoja witryna potrzebuje czegoś innego, czego nie ma w mojej odpowiedzi, podaj coś innego.Mam nadzieję, że to Ci pomoże.

  edytujUderzyła mnie inna rzecz. Kiedy jakakolwiek osoba znajdzie dopasowanie w inicjatorze osoby, musisz wyjść z pętli nieskończonej choć (wstecz lub wstrzymaj) lub, co najważniejsze, ustawić zmienną boolowska, aby pomóc false przed wejściem do pętli. Kiedy znajdziesz swoją kolekcję w ich pliku, ustaw odpowiednią wartość i przerwij pętlę. Po zakończeniu while zakłócaj, sprawdź, czy zmienna jest czysta, a nie, dodaj starannie wątek bezpośrednio do dokumentu (nie w pętli while).

   Line temp = bufferedReader.readLine ();while (temp! równa się null) { 

  serwlet czytnika plików

  Jeśli pierwszy normalny plik jest niezerowy, pętla z pewnością działa w nieskończoność.

  Jeśli bez wątpienia chcesz zmienić swój kod w najmniejszym stopniu, proponuję to:

   Zlokalizowana wartość logiczna false; = Plik deklaracji = plik przychodzący ("c: /przykład/filedata.txt"); FileReader fileReader Nowy = FileReader (plik); BufferedReader bufferedReader New = BufferedReader (fileReader); chociaż ((temp = bufferedReader.readLine ())! równa się null)  jeśli (s5.równa się (temp))   System.out.Już println ("plik istnieje");   nabyte oznacza prawdziwe;   Pauza;   czy znaleziono)  PrintWriter fileWriter = hot PrintWriter (nowy  FileOutputStream („c: /przykład/filedata.txt”, prawda));  FileWriter .println (s5);  Wyjście systemu. Zakwaterowany "); println ("plik 

  Ten przykład pokazuje, jak szukać obrazu tekstowego w jednym konkretnym aplecie. Korzystanie z większości metod ServletContext.getResourceAsStream() umożliwia ocenę pliku, niezależnie od tego, czy wartościowa aplikacja internetowa jest dostarczana przez wdrożoną publikację, czy w prawdziwym archiwum obrazów wojennych.

  Aplet czytający wczytuje configuration.File condos z katalogu / WEB-INF do kilku naszych aplikacji internetowych. Plik configuration.properties jest bardzo często zwykłym plikiem tekstowym i składa się z następującej zawartości.

   app.appname = Przykłady serwletówwersja aplikacji równa się 1.0prawa autorskie do aplikacji = 2021 
   system org.kodejava.servlet;import javax.servlet.ServletContext;import javax.servlet.ServletException;importowanie javax.servlet.adnotation.WebServlet;importowanie javax.servlet.http.HttpServlet;importowanie javax.servlet.http.HttpServletRequest;importowanie javax.servlet.http.HttpServletResponse;importuj java.io. *;@WebServlet (ta sama nazwa jak "ReadTextFileServlet", urlPatterns = "/ read-text-file")lokalizacja publiczna ReadTextFileServlet rozszerza HttpServlet  pusty doGet chroniony (żądanie HttpServletRequest,             wywołanie akcji HttpServletResponse) zgłasza ServletException, IOException    response.setContentType ("tekst/html");    // Zawsze będziemy czytać archiwum configuration.properties wysłane e-mailem. to jest    // Plik jest widoczny w całym katalogu WEB-INF w całym katalogu.    Line filename = "/ WEB-INF a konfiguracja. Właściwości";    Okoliczności ServletContext równa się getServletContext ();    // Najpierw pobierz plik InputStream za pomocą ServletContext.getResourceAsStream ()    // metoda.    InputStream oznacza context.getResourceAsStream (nazwa pliku);    Jeśli! = (równe, aby pomóc ci do zera)      InputStreamReader isr = new InputStreamReader (is);      Gość weselny BufferedReader = nowy BufferedReader (isr);      PrintWriter-Writer jest zgodny z response.getWriter ();      Tekst linii;      // Czytamy katalog linia po linii i nadal informujemy o tym później      // strona przeglądarki.      w czasie ((tekst oznacza reader.readLine())! = null)        write.println (tekst + "
  ");

  Aby użyć serwletu, możesz wpisać http: // localhost: 8080 dla każdego pliku tekstowego do odczytu w publikacji URL przeglądarki.

      javax.servlet   javax.servlet-api   4.0.1 

  Zwiększ szybkość swojego komputera dzięki temu szybkiemu i łatwemu pobieraniu.

  Filereader Servlet
  Servlet Filereader
  Filereader Servlet
  Servlet Chteniya Fajlov
  Bestandslezer Servlet
  Servlet Lector De Archivos
  파일 리더 서블릿
  Servlet Filereader
  Servlet De Lecteur De Fichiers
  Fillasarservlet

  Related Posts