Hur Reparerar Jag Varje Filläsarservlet?

Nyligen har några respondenter rapporterat att de har stött på servlets angående läsning av filer.

Hur man åtgärdar Windows-krascher

 • 1. Ladda ner och installera Restoro
 • 2. Starta programmet och välj den enhet du vill skanna
 • 3. Klicka på knappen Skanna för att starta skanningsprocessen
 • Förbättra din dators hastighet nu med denna snabba och enkla nedladdning.

  En servlet råkar vara en Java-programmeringskommunikationsklass som används för att utöka effektiviteten hos servrar som är värd för applikationer genom begäran-svar-modellen lika kompetent som mediamodellen. Klassen HttpServlet innehåller metoder som främst eftersom doGet samt doPost för att kämpa med specifika HTTP-tjänster.

  Är Java Servlets fortfarande när de används?

  Servlets och JSP:er anses vara äldre teknologier och plockas inte längre för nya funktioner. De användes mycket för äldre projekt. JSP-servlets användes flitigt runt 2000.

  Din fråga är lite flummig, tyvärr om jag förstår det rätt behöver du verkligen denna kodbit på jobbet.

  Hur man åtgärdar Windows-krascher

  Har du en dator som går långsamt? Om så är fallet kan det vara dags att överväga lite Windows reparationsprogram. Restoro är lätt att använda och fixar vanliga fel på din PC på nolltid. Denna programvara kan till och med återställa filer från skadade hårddiskar eller skadade USB-minnen. Den har också förmågan att utplåna virus med ett klick på en knapp!

 • 1. Ladda ner och installera Restoro
 • 2. Starta programmet och välj den enhet du vill skanna
 • 3. Klicka på knappen Skanna för att starta skanningsprocessen

 •  Temporary the net betyder bufferedReader.readLine ();while (temp! betyder noll) { 

  Din kod verifierar bara filen för den första samlingen som börjar med och efter den, även om den inte är noll, replikerar de koden i det oändliga, än mindre den specifika loopen.

   String temp betyder noll;while ((temp BufferedReader = .readLine ())! betyder null) {  // gör faktiskt ditt företag här. 
   out.println ("Fil existerade nyligen"); 
   System.out.println ("filen finns redan"); 

  filereader servlet

  Förslag:Nakonec, när du bearbetar resurstyp som en fil måste du ha bra strömmar/läsare direkt, på grund av att om ett undantag inträffar innan en resurs stängs kan källan eventuellt förbli öppen.

  Och jag skulle mycket väl kunna säga en sak, slutet. Personligen skulle jag inte lägga in dokumentet i bearbetningsservleten, speciellt bara för att det måste läggas enligt affärslogiksessionen. Sedan skulle jag anropa den första metoden som servleten använder för att testa när deklarationen innehåller en specifik typ, om och naturligtvis inte, skulle jag anropa en annan metod som eventuellt också skulle kunna lägga till en ny rad till den exakta aktuella filen. Du

  Om alla behöver något annat som inte är troligt i mitt svar, vänligen ange vad som helst.Jag hoppas att detta hjälper dig.

  redigeraEn annan sak slog mig. När du kan hitta en matchning i en initiator måste du lämna den oändliga samtidigt loopen (tillbaka eller paus), eller mycket viktigt, ställa in den booleska variabeln så att den kan vara falsk innan du går in i loopen. När du hittar din samling i en fil, ställ in den på justeringsvärdet och bryt slingan. Efter slutet av stunden stör, kontrollera om variabeln är viktig och inte, lägg till din kö direkt till instigate (inte i while-loopen).

   Radtemp = bufferedReader.readLine ();while (temp! antyder null) { 

  filereader servlet

  Om den första standardfilen inte är noll, kör loopen verkligen på obestämd tid.

  Om du förmodligen skulle vilja ändra din kod lite, föreslår jag detta:

   Localized boolean false; = Fildokument = inkommande fil ("c: /exempel/fildata.txt"); FileReader fileReader New = FileReader (fil); BufferedReader bufferedReader New = BufferedReader (filläsare); så när ((temp = bufferedReader.readLine ())! motsvarar null)  if (s5.equals (temp))   System.out.Redan println ("filen finns");   plockat upp betyder sant;   Paus;   borde hittas)  PrintWriter fileWriter = hot PrintWriter (ny  FileOutputStream ("c: /example/filedata.txt", true));  FileWriter .println (s5);  Systemutgång. Incheckad "); println ("fil 

  Det här exemplet visar hur man börjar läsa en textbild i den servleten. Genom att använda de flesta ServletContext.getResourceAsStream () metoderna kan du när du behöver utvärdera filen, oavsett om en aggressiv webbapplikation levereras med en utplacerad publikation eller i rätt krigsbildarkiv.

  Lämplig servlet läser -konfigurationen. Filegenskaper från katalogen / WEB-INF till flera Våra webbstrategier. Filen configuration.properties är definitivt ofta en vanlig textfil som många består av följande innehåll.

   app.appname = Servlet-exempelapp.version är lika med 1.0app.copyright = 2021 
   erbjudanden org.kodejava.servlet;importera javax.servlet.ServletContext;importera javax.servlet.ServletException;importera javax.servlet.annotation.WebServlet;importera javax.servlet.http.HttpServlet;importera javax.servlet.http.HttpServletRequest;importera javax.servlet.http.HttpServletResponse;importera java.io. *;@WebServlet (samma namn eftersom "ReadTextFileServlet", urlPatterns = "/ läs-text-fil")offentlig avdelning ReadTextFileServlet utökar HttpServlet  undvik doGet protected (HttpServletRequest request,             resolution HttpServletResponse) kastar ServletException, IOException    response.setContentType ("text / html");    // Vi kommer alltid att läsa filen configuration.properties som skickas via e-post. detta är    // Filen är synlig i WEB-INF-katalogen i dessa kataloger.    Rad filnamn = "/ WEB-INF och konfiguration. Egenskaper";    Omständigheter ServletContext antyder getServletContext ();    // Skaffa först dessa InputStream-filer med ServletContext.getResourceAsStream ()    // metod.    InputStream betyder context.getResourceAsStream (filnamn);    om! = (lika på marknaden till noll)      InputStreamReader isr = ny InputStreamReader (är);      BufferedReader prospect = ny BufferedReader (isr);      PrintWriter-Writer följer du kan response.getWriter ();      Radtext;      // Vi läser katalogen rad för rad och stillbild visar den senare      // webbläsarsida.      över tid ((text är lika med reader.readLine ())! = null)        write.println (text + "
  ");

  För att använda en servlet kan du enkelt ange http: // localhost: 8080 read-text-file i din webbläsares URL-klubb.

      javax.servlet   javax.servlet-api   4.0.1 

  Förbättra din dators hastighet nu med denna snabba och enkla nedladdning.

  Filereader Servlet
  Servlet Filereader
  Filereader Servlet
  Servlet Chteniya Fajlov
  Bestandslezer Servlet
  Servlet Lector De Archivos
  파일 리더 서블릿
  Servlet Filereader
  Servlet De Lecteur De Fichiers
  Serwlet Czytnika Plikow

  Related Posts